Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

APEL Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 marca 2011r. - 30.03.2011

Na podstawie § 4 ust.2 pkt 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Witkowie stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Gminy i Miasta Witkowo (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 74 poz. 1431 z 2003r.)

Rada Miejska w Witkowie apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław MołodeckiUzasadnienie


Polska jest jednym z najbardziej rolniczych krajów spośród wszystkich 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Mamy największą w Unii Europejskiej liczbę rolników - prawie 4 miliony osób czynnych zawodowo w rolnictwie.

Polska ma trzeci pod względem wielkości areał gruntów rolnych i sadów
(po Francji i Niemczech). Zajmujemy 3 miejsce w Unii pod względem produkcji zbóż oraz buraków cukrowych, 4 miejsce pod względem produkcji owoców i warzyw. W produkcji owoców miękkich i jabłek jesteśmy absolutnymi liderami. W większości innych działów produkcji rolniczej, w tym w produkcji zwierzęcej Polska zajmuje 4-5 miejsce w UE.

Biorąc pod uwagę, że pod względem ogólnego potencjału gospodarki
i wielkości PKB można śmiało powiedzieć, że polskie rolnictwo jest naszym silnym atutem w europejskiej konkurencji, silniejszym niż inne działy gospodarki.

Wbrew temu, co często jest głoszone, polska wieś nie jest wcale zacofana,
a polscy rolnicy dzięki swej ciężkiej pracy i zdolnościom, skutecznie konkurują
w Europie, mimo iż są gorzej traktowani pod względem poziomu dopłat bezpośrednich.

Za podjęciem przedmiotowego apelu przemawia też okoliczność, że Gmina Witkowo jest gminą w dużej mierze rolniczą, w którym sprawy wsi i rolnictwa mają duże znaczenie gospodarcze i społeczne i są przedmiotem szczególnej troski i zainteresowania wielu mieszkańców.
Archiwum aktualności