Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Współpraca z zagranicą

Współpraca z Gminą Am Dobrock - w dolnej Saksoni - 10.10.2006


Związek Gminy Am Dobrock powstał 1 czerwca 1965 r. W obecnej postaci funkcjonuje od 1 stycznia 1972 r. Gmina Am Dobrock składa się z 7 politycznych członków gmin i ma razem 12.671 mieszkańców, którzy żyją na 17.400 km2 powierzchni. W skład Związku wchodzą gminy: Belum, Neuhaus, Geversdorf, Cadenberge, Oberndorf, Bulkau, Wingst. Siedzibą Urzędu Związku Gmin jest Cadeberge. Związek Gmin leży na terenie powiatu Cuxhaven, nad Morzem Północnym.Od 9 września 2001 r. Burmistrzem Związku Gmin jest polityk CDU - Jan Erik Bohling. Gmina zajmuje się budownictwem socjalnym, utrzymaniem dróg gminnych, szkół, ponadto sprawuje opiekę socjalną, utrzymuje ochotniczą straż pożarną, oczyszczalnię ścieków i dom seniora. Na terenie Związku znajdują się 4 szkoły podstawowe, działa osiem Ochotniczych Straży Pożarnych, trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, 4 oczyszczalnie ścieków, do których podłączonych jest ok. 8 tys. mieszkańców (64,5%). Pozostała część mieszkańców korzysta z małych oczyszczalni lokalnych.

Związek Gmin Am Dobrock we współpracy ze Związkiem Sietlandt prowadzi od 1978 r. stację socjalną, a od 1 października 2001 r. utrzymanie stacji przejął Niemiecki Czerwony Krzyż. Również dom seniora „Hause Am Dobrock”, prowadzony jest wspólnie z Niemieckim Czerwonym Krzyżem. Posiada 40 miejsc, ale zapewnia dalszą pomoc seniorom mieszkającym w pobliżu, pełniąc funkcję „kafejki sąsiedzkiej”. Na terenie Związku funkcjonują 2 pływalnie: kryta i otwarta. Ponadto związek utrzymuje: 3 cmentarze komunalne, 18 dróg gminnych o całkowitej długości 53,5 km, 4 szkoły podstawowe.
Aktualności