Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Historia Miasta

1131 - 1918

Nazwa Witkowo, według zapisu z 1131 r. prawdopodobnie pochodzi od imienia Witków - syna Witosława. Witkowo jako wieś szlachecka pojawiła się w źródłach pisanych w roku 1363, następnie w 1398r., a w 1580 jako Withkowo. Od połowy XV i XVI w. Witkowem władali Korzbokowie, przybysze ze Śląska. Prawa miejskie Witkowo uzyskało w latach 1676 - 1684. Ponowienie lokacji nastąpiło w roku 1782. Herb miasta stanowi złote Oko Opatrzności na niebieskim tle. Miasto miało zawsze charakter rolniczy. Po II rozbiorze Polski, Witkowo znalazło się pod panowaniem pruskim. Żywioł polski broniąc się przed naporem germanizacyjnym wiązał się z Kościołem Katolickim, który był ostoją języka i tradycji ojczystych. Istniały w duchu narodowym nastawione bractwa kościelne, koło śpiewacze, stowarzyszenia polskie, a od roku 1980 Towarzystwo Przemysłowe. Prowadziła swoją działalność biblioteka, licząca w 1909 roku 244 tomy. Na początku XX wieku istniała Żeńska Średnia Szkoła Rolnicza przygotowująca dziewczęta do prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem higieny. Naukę finansowała Izba Rzemieślnicza. Prowadził też działalność Bank Ludowy, było ognisko" Sokoła", odgrywające znaczną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych.

1918 - 1939

Od połowy roku 1918 powstająca sieć placówek delegatów tajnego Komitetu Obywatelskiego zmierzała do przejęcia administracji na wypadek przegranej niemieckiej. 25 listopada 1918r. powstała tu Powiatowa Rada Ludowa z księdzem Malczewskim na czele. Gdy w wybuchła rewolucja w Niemczech, w Witkowie utworzono Radę Robotniczo Żołnierską, w skład której weszło 16 obywateli. "Landrat" niemiecki pod przymusem podpisał akt złożenia urzędu. Dzień 12.11.1918 r. był dniem ostatecznego zakończenia rządów pruskich w Witkowie. Polonizacja urzędów i szkolnictwa była największym sukcesem 50 dni istniejącej Rady. 27.12.1918 r. na wieść o wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Witkowie zorganizowała się grupa kilkunastu ochotników słabo uzbrojonych.

Defilada wojskowa w Witkowie 1920 r.

Defilada wojskowa w Witkowie 1920 r.Po nadejściu posiłków z Gniezna i Strzałkowa oraz Słupcy liczba powstańców osiągnęła 80 osób. Rozbroili posterunek niemiecki w Sądzie Powiatowym oraz doprowadzili do kapitulacji oddziału "grenschutzu" składającego się z 3 oficerów, 27 podoficerów i 148 żołnierzy-szeregowców. Pozwoliło to Radzie Ludowej przywrócić urzędowy język polski i polskie nazwy miejscowości oraz wprowadzić do obiegu własny pieniądz powiatowy. Formacje powstańców witkowskich walczyły potem pod Zdziechową koło Gniezna oraz ruszyły w kierunku Kruszwicy, by walczyć o Inowrocław. Śmierć poniosło wtedy 11 powstańców.

1939 - 2002

Po napaści Hitlera na Polskę w Witkowie powstała Straż Obywatelska, której Komendę tworzyło 5 oficerów rezerwy. W mieście zorganizowano kilka oddziałów porządkowych liczących około 400 ochotników. Ochotnicy ci 6 września wyjechali na rowerach w kierunku Wrześni, aby dotrzeć do wycofujących się oddziałów Armii Poznań. Do miejsca przeznaczenia nie dotarli gdyż wpadli w ręce dywersantów niemieckich. W Witkowie do 16 września żołnierze Wermachtu rozstrzelali 20 mężczyzn w tym 18 uczestników Powstania Wielkopolskiego. W okresie okupacji cześć ludności wysiedlono do Generalnej Guberni, a wiele osób wywieziono do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty do Niemiec. W obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen zginął miejscowy proboszcz Bronisław Kaźmierczak, a karę śmierci otrzymał działacz ruchu oporu Klemens Grygier. W oddziałach AK w Warszawie działał aktywnie witkowianin Adam Borys, główny organizator i wykonawca zamachu na Kutcherę. Są to tylko fragmentaryczne dzieje Witkowa. Jak wynika z powyższych zdań mieszkańcy gminy i miasta nigdy nie pozostawali obojętni wobec historii, oni ją tworzyli i przyczyniali się do przetrwania i rozbudowy swojej malowniczo położonej "Małej Ojczyzny".

Z kart historii

1363r. - pierwszy dokument pisany, gdzie wymieniono miejscowość Witkowo (miejsce pochodzenia plebana w Tulcach).
1521/1523r. - Liber beneficjorum Jana Łaskiego wymienia parafialną wieś Witkowo, identyfikowaną jako obecne miasto i stolicę gminy.
1676r. - nabycie praw miejskich (A.Warschauer) ogólnie w literaturze przyjęto 1684r.
1684r. - przywilej królewski nadający mieszkańcom prawo do odbywania jarmarków.
1718r. - najstarszy inwentarz Witkowa.
1782r. - odnowienie przywileju miejskiego Witkowa.
1793-1807r. - przejęcie Ziemi Witkowskiej (uwzględnione w pruskiej indegaudzie) przez władze pruskie.
1807-1812r. - czas Wielkiego Księstwa Warszawskiego (1812 Wielkie Księstwo Warszawskie landratura powidzka, 1821 - dekanat powidzki).
1815r. - ponownie pod panowaniem pruskim.
1817r. - wielki pożar Witkowa.
1817-1847r. - odbudowa (miasto w rękach rodziny Wołłowiczów).
1863-1864r. - zaplecze dla powstańców (magazyn broni).
1887r. - wydzielenie Powiatu Witkowskiego (powierzchnia 58.896 ha, w tym 39.132 ha gruntów ornych, obejmujący Czerniejewo, Mielżyn, Powidz, Witkowo).
1896r. - uruchomienie kolejki wąskotorowej.
12.11.1918r. - koniec okupacji niemieckiej, przejęcie władzy przez Radę Robotniczo-Żołnierską.
1926r. - likwidacja Powiatu Witkowskiego przez władze II Rzeczypospolitej.
1939r. - okupacja hitlerowska.
21.01.1945r. - wyzwolenie (administracyjnie w woj. poznańskie, pow. gnieźnieński, od 1975 r. woj. konińskie).
1945-1989r. - socjalistyczny system rządów.
1989-1991r. - faza przejściowa do ustroju kapitalistycznego i gospodarki wolnorynkowej.
27.05.1990r. - pierwsze wybory samorządowe.
1.01.1995r. - administracyjne wyłączenie terenu Gminy Powidz (pow. 8.015 ha, liczba ludności 2.100).