Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Sukces Fair Play

5 października 2007r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się gala VI edycji konkursu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, której tegorocznym laureatem została również Gmina Witkowo. Gala była zakończeniem konkursu, którego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Adresowany jest do samorządów, które są otwarte na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniają przyjazny klimat dla inwestorów oraz ich profesjonalną obsługę.


Podczas uroczystości ogłoszone zostały oficjalne wyniki, a Kapituła Konkursu wręczyła nagrody, wyróżnienia i certyfikaty "Gmina Fair Play" laureatom, wyłonionym, podczas dwustopniowej weryfikacji.

Dla Gminy Witkowo certyfikat odebrał Burmistrz Witkowa - Krzysztof Szkudlarek.


Konkurs prowadzony był w pięciu kategoriach: gmin wiejskich, miasteczek i małych miast, średnich miast, dużych miast oraz gmin turystycznych. W pierwszym etapie konkursu zainteresowane gminy składały na piśmie deklarację przystąpienia do konkursu, po czym wypełniały stosowną ankietę, zawierającą między innymi informacje o charakterze ekonomicznym gminy, ofercie inwestycyjnej, promocji gospodarczej i organizacji obsługi inwestorów.


W drugim etapie audytorzy konkursu podczas wizyt we wszystkich gminach sprawdzali wiarygodność informacji zawartych w ankietach konkursowych. W ramach audytu w gminie, poza rozmowami z przedstawicielami danej gminy, zorganizowane zostały spotkania z przedsiębiorcami funkcjonującymi na terenie gminy. Dodatkowym elementem weryfikacji uczestników konkursu było badanie losowo wybranych inwestorów, którzy zakończyli lub prowadzą inwestycje na terenie danej gminy. Na podstawie ocen inwestorów stworzona została lista gmin, którym przyznano tytuł promocyjny i certyfikat "Gmina Fair Play".


Założeniem organizatorów konkursu jest odnalezienie i wskazanie gmin z dobrymi pomysłami na własny rozwój. Starają się wskazać polskim i zagranicznym firmom miejsca, gdzie mogą inwestować, gdzie będą obsługiwani w przyjaznej atmosferze, będą mogli liczyć na pomoc oraz doradztwo ze strony pracowników urzędu.

Głównym celem konkursu "Gmina Fair Play" jest wielostronne działanie promocyjne. Szczególnie dotyczy to promocji i wyróżnienia gmin przyjaznych dla inwestorów. Działania promocyjne obejmują między innymi udział w audycjach radiowych i telewizyjnych, publikację artykułów w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, a także promocję bezpośrednią (udział w spotkaniach, targach, konferencjach). Wśród laureatów promowany jest Katalog Ofert Inwestycyjnych "Gmina Fair Play", którego zawartość określa zakres informacji oczekiwanych przez inwestorów. Poza informacjami dotyczącymi terenów inwestycyjnych, kosztów lokalnych, dostępnych mediów technicznych, oferowanych przez gminę ulg podatkowych, w katalogu zamieszczane są informacje na temat oferty kulturalnej, dostępnych na terenie gminy miejscach rekreacyjnych, zabytkach, itp.

Uczestnictwo w konkursie i przyznanie tytułu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest potwierdzeniem wysokiego poziomu obsługi inwestycyjnej w gminie i buduje pozytywny wizerunek gminy przyjaznej dla inwestorów. To kolejne wyróżnienie dla naszych działań, które zdaniem władz samorządowych przyczyni się do dalszego jeszcze szybszego rozwoju.