Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Przejrzysta Polska

Przejrzysta Polska

Przejrzysta Polska

Gmina i Miasto Witkowo przystąpiła do akcji społecznej "Przejrzysta Polska" prowadzonej przez "Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.
Celem akcji jest promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, a tym samym przyczynienie się do poprawy jakości życia publicznego oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej. Adresatem akcji są samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.
Udział polega na zrealizowaniu minimum sześciu zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych. Zadania odpowiadają sześciu zasadom dobrego rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej. Na wykonanie zadań uczestnicy mają maksymalnie 12 miesięcy. W celu realizacji zadań w Urzędzie Gminy i Miasta zostało powołanych sześć zespołów roboczych złożonych z pracowników UGiM i GOPS oraz zespół radnych Rady Miejskiej do realizacji zadeklarowanego przez Radę Miejską w Witkowie zadania polegającego na opracowaniu Kodeksu Etyki Radnego.
 
Zarządzenie Nr 21/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowiez dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie powołania zespołów do realizacji zadań w ramach akcji społecznej "Przejrzysta Polska"

Lista zadań w ramach programu "Przejrzysta Polska" do realizacji których przystąpił Urząd Gminy i Miasta.

1.1. Zasada Przejrzystości - Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie.
Harmonogram realizacji zadania
Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie w sprawie wprowadzenia kart usług świadczonych w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie oraz ich aktualizacji
Zarządzenie Nr 106/05
Raport o sposobie udostępnienie kart
Przewodnik po usługach

2.1. Zasada Przeciw korupcji - Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego/powiatowego.
Harmonogram realizacji zadania
Kodeksu Etyki pracowników Urzedu Gminy i Miasta w Witkowie
Raport o sposobach informacji dla społeczności lokalnej o wdrożeniu kodeksu etycznego urzędnika

2.2. Zasada Przeciw korupcji - Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego.
Harmonogram realizacji zadania
Kodeks Etyki Radnego
Raport o sposobach informacji dla społeczności lokalnej o wdrożeniu kodeksu etycznego radnego

3.1. Zasada Partycypacji - Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Harmonogram realizacji zadani
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Strategia Współpracy Gminy i Miasta Witkowo z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2006-2015
Raport zawierający potwierdzenie udziału organizacji pozarządowych w przygotowaniu programu

4.1. Zasada Przewidywalności - Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy/powiatu oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom.
Harmonogram realizacji zadania
 Strategia zrównowaźonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo
Krótki materiał przybliżający strategię zrównoważonego rozwoju
Ankieta dotycząca strategii rozwoju

5.1. Zasada Fachowości - Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze.
Harmonogram realizacji zadania
Zarządzenia wprowadzające procedury naboru
Zarządzenie NR 81/2005
Zarządzenie NR 79/2005
Raport z przebiegu i wprowadzenia procedury naboru

6.1. Zasada Rozliczalności - Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".
Harmonogram realizacji zadania
Informator budżetowy dla mieszkańców
Raport o sposobach rozpowszechniania książeczki

Wyniki ankiety przeprowadzonej 14.04.2005r. dotyczącej wyboru zadań fakultatywnych przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego.