Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

IX Mikołajkowy Turniej Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych - 09.12.2011

W dniu 4 grudnia 2011 roku władze samorządowe Gminy i Miasta Witkowo spotkały się z najmłodszymi mieszkańcami naszej Gminy. Okazją do spotkania był IX Mikołajkowy Turniej Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych. Spotkanie odbyło się w gościnnej hali sportowej przy Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie. Turniej odbył się pod hasłem „Wychowanie poprzez sport - edukacją jutra”.

Sesja Rady Miejskiej - 28.11.2011

W piątek 25 listopada br. w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie odbyła się już jedenasta sesja Rady Miejskiej. Radni wysłuchali informacji o funkcjonowaniu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mielżynie i Gimnazjum w Witkowie oraz przyjęli szereg uchwał dotyczących m.in.: podatków i opłat lokalnych na 2012 r., zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli oraz uchwalenia statutów sołectw.

KOMUNIKAT SZEFA OBRONY CYWILNEJ - BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO - 22.11.2011

Podaje się do wiadomości mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo, że zgodnie z „Planem treningów elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na rok 2011” w dn. 24 listopada 2011 roku zostanie przeprowadzony wojewódzki trening elementów wchodzących w skład tych systemów. W związku z powyższym w dniu 24 listopada (czwartek) o godz. 12.00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych (sygnał ciągły trwający 1 minutę)

Obchody Święta Niepodległości - 15.11.2011

11 listopada w całym kraju odbywały się uroczystości patriotyczne upamiętniające 93 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Nie inaczej było w Witkowie, gdzie mieszkańcy zebrali się pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich by uczcić jedno z najważniejszych wydarzeń w historii polskiej państwowości.

Ogłoszenie - 15.11.2011

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 24 października 2011r. został wywieszony
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKOWIE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Terminarz posiedzeń - listopad 2011r. - 15.11.2011

1. Komisja Oświaty… 21 listopada (pon.) godz. 11,00
2. Komisja Rolnictwa… 22 listopada (wtorek) godz. 10,00
3. Komisja Finansów… 23 listopada (środa) godz. 10,00
4. Sesja 25 listopada (piątek) godz. 12,00
5. Komisja Rewizyjna 29 listopada (wtorek) godz. 11,30

Przetarg ustny nieograniczony - 10.11.2011

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
WITKOWO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania nieruchomości stanowiących własność Gminy Witkowo,
położonych w Witkówku, Małachowie Kępym i Gorzykowie

Narodowe Święto Niepodległości - 02.11.2011

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi - 31.10.2011

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu www.bip.witkowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej został umieszczony projekt Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok. Ewentualne propozycje i uwagi co do Programu można zgłaszać pisemnie lub na załączonym formularzu konsultacyjnym do tut. Urzędu w terminie do dnia 15 listopada 2011 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Krzysztof Szkudlarek

"Dzień Edukacji Narodowej"- nagrody Burmistrza - 20.10.2011

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniającym się w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycielom, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek przyznał nagrody, które zostały wręczone w dniu 17.10.2011r. w tut. urzędzie.

Ogłoszenie - 11.10.2011

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniach 20 i 21 września 2011r. zostały wywieszone WYKAZY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GMINIE I MIEŚCIE WITKOWO, PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 11.10.2011

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonych w Małachowie Kępym, gmina Witkowo


Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości, stanowiące działki oznaczone geodezyjnie nr 68 i 69 o łącznej powierzchni 0,0800 ha, zapisane w Księgach Wieczystych KW nr 22610 i 22609. Działki są zabudowane starym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 106,33 m2, położonym, na obu działkach, w stanie technicznym nadającym się do rozbiórki. Działki posiadają regularny kształt, położone są przy drodze gruntowej. Teren nie jest uzbrojony. Woda i prąd w zasięgu działki.

Uroczystość pięćdziesiątej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego - 10.10.2011

„Miłość jak słońce- barwy uroczemu
Wszystko dookoła cudownie powleka;
Żywe piękności wydobywa z ziemi,
Z serca natury i serca człowieka…”

Tak o sile i pięknie miłości pisał Adam Asnyk. Słowa polskiego poety znalazły potwierdzenie w Witkowie, gdzie w sobotę odbyła się uroczystość pięćdziesiątej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego dwudziestu czterech par z terenu gminy Witkowo.

Podsumowanie Dni Zwierząt w Witkowie - 10.10.2011

W dniach 4 – 7.10.2011r. w Witkowie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przy współpracy z Urzędem Gminy i Miasta w Witkowie zbierało dary dla Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie i Radlinie oraz karmę dla wolno żyjących kotów przebywających na terenie Witkowa. Dary podzieliliśmy pomiędzy dwa schroniska oraz pięć „kocich gniazd” na terenie naszego miasta.

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu - 10.10.2011


Frekwencja wyniosła - 49.37 %
Liczba wyborców - 10 798


Wyniki głosowania do Sejmu RP (liczba głosów oddanych na listę)
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 1 276 (25,81%)
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - 47 (0,95%)
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - 1 030 (20,84%)
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - 559 (11,31%)
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 398 (8,05%)
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - 19 (0,38%)
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 1 537 (31,09%)
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - 57 (1,15%)
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica - 20 (0,40%)

Wyniki głosowania do Senatu RP
1. Gruszczyński Piotr Andrzej - 1 896 (36,99%)
2. Kujawa Zdzisław - 1 229 (23,98%)
3. Ludwiczak Paweł Dariusz - 265 (5,17%)
4. Piekarski Piotr - 1 219 (23,78%)
5. Stępa Teodor - 517 (10,09%)

Więcej informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:
Pełne wyniki głosowania do Sejmu RP
Pełne wyniki głosowania do Senatu RP

OGŁOSZENIE - 10.10.2011

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą
Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie dnia 7 października 2011r. zostały wywieszone WYKAZY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKOWIE, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ I NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKÓWKU I MAŁACHOWIE KĘPYM, PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE PRZETARGU.

Przetarg ustny nieograniczony - 07.10.2011

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż praw majątkowych

do nakładów budowlanych w postaci hangaru położonego przy plaży w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, na części działki oznaczonej geodezyjnie nr 154.

Wizyta delegacj Mołdawskiej - 05.10.2011

Trzy miesiące temu do Witkowa z wizytą studyjną przybyła delegacja urzędników gruzińskich, którzy poznawali kulisy realizacji projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, by następnie skutecznie wprowadzać zdobytą wiedzę w swojej ojczyźnie. 30 września do Gminy Witkowo przybyła kolejna delegacja, tym razem pochodząca z Mołdawii. Członkami delegacji byli uczestnicy projektu „Decentralizacja i Rozwój Samorządności Terytorialnej. Sprawdzone wzorce dla Republiki Mołdawii”.

Terminarz posiedzeń - październik 2011r. - 05.10.2011

1. Komisja Rolnictwa… 14 października (piątek) godz. 9,00
2. Komisja Rolnictwa… 28 października (piątek) godz. 11,00
3. Komisja Oświaty… 24 października (pon.) godz. 11,00
4. Komisja Finansów… 25 października (wt.) godz. 10,00
5. Komisja Rewizyjna 31 października (pon.) godz. 9,30

XI Szkolne Biegi Uliczne „Witkowo - 2011” - 03.10.2011

W pierwszą niedzielę października 2011 roku na stadionie miejskim w Witkowie odbyły się XI Szkolne Biegi Uliczne „Witkowo - 2011”. Organizatorami biegów byli: - Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, UKS „Dwójka” przy SP Nr 2 w Witkowie, UKS „Olimp” przy SP Nr 3 w Witkowie, UKS „Iskra” przy Gimnazjum w Witkowie, UKS „Sokoły” przy ZSz-P w Mielżynie, UKS „Orły” przy SP w Gorzykowie oraz Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy Witkowo.

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie na październik 2011r. - 29.09.2011

3 października - Marek Biadasz
10 października - Paweł Skudzawski
17 października - Piotr Jóźwik
24 października - Marian Marciniak
31 października - Tomasz Radacz

Radni pełnią dyżury w poniedziałki od godz. 14,00 do godz. 15,00 w Urzędzie Gminy i Miasta - pokój nr 10. Przewodniczący Rady Miejskiej p. Bogusław Mołodecki pełni dyżury w poniedziałki od godz. 15,00 do godz. 15,30 w Urzędzie Gminy i Miasta - pokój nr 10.

X Sesja Rady Miejskiej - 26.09.2011

W piątek 23 września br. w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta Witkowo odbyła się dziesiąta sesja Rady Miejskiej. Jednym z tematów piątkowych obrad było podsumowanie przebiegu sezonu letniego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, którego dokonali: dyrektor OKSIR- u oraz Komendant Komisariatu Policji w Witkowie.

Ślubowanie nauczycieli - 22.09.2011

Dnia 20 września 2011r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się spotkanie z nauczycielami, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Awans ten uzyskali: Pani Hanna Pustelnik i Małgorzata Łączna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie oraz Pani Anna Brząkowska z Gimnazjum w Witkowie, którzy powtarzając za Burmistrzem Krzysztofem Szkudlarkiem słowa roty złożyli uroczyste ślubowanie potwierdzając je własnoręcznym podpisem.

KOMUNIKAT SZEFA OBRONY CYWILNEJ - BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO - 21.09.2011

Podaje się do wiadomości mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo, że zgodnie z „Planem treningów elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na rok 2011” w dn. 22 września 2011 roku zostanie przeprowadzony wojewódzki trening elementów wchodzących w skład tych systemów. W związku z powyższym w dniu 22 września (czwartek) o godz. 12.00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych (sygnał ciągły trwający 1 minutę)

XI SZKOLNE BIEGI ULICZNE „WITKOWO - 2011” - 21.09.2011

XI SZKOLNE BIEGI ULICZNE „WITKOWO - 2011”
02.10.2011r. (niedziela)

14,00 - Przedszkola - 5-6 latki, Szkoły Podstawowe - klasy I - III
15,00 - Szkoły Podstawowe klasy IV-VI, Szkoły Gimnazjalne
Stadion Miejski w Witkowie

ORGANIZATORZY
- Urząd Gminy i Miasta w Witkowie,
- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,
- Uczniowskie Kluby Sportowe,
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

NAGRODY:
DYPLOMY, MEDALE, SPRZĘT SPORTOWY

SUPER NAGRODA:
ROWERY - losowane wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg

W TRAKCIE IMPREZY MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z:
małej gastronomii, dmuchanego zamku i innych atrakcji

II Turniej ORLIKA o Puchar Premiera Donalda Tuska w Piłce Nożnej na Sztucznej Trawie - 15.09.2011

W dniach 8 - 9 września 2011 roku na boisku wielofunkcyjnym ORLIK-2012 w Witkowie odbyły się turnieje gminne, w którym wzięły udział: szkoły podstawowe z terenu Gminy Witkowo. Organizatorem II Turnieju jest SZS „WIELKOPOLSKA” na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, a partnerami i sponsorami - PZU i PKN ORLEN przy bezpośrednim wsparciu samorządu gminnego.

Informacja dla mieszkańców o przystąpieniu do opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy i Miasta Witkowo - 15.09.2011

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje o przystąpieniu w miesiącach wrzesień – grudzień br. do opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy i Miasta Witkowo. Opracowanie ewidencji zabytków polega na wykonaniu kart adresowych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz zabytków znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Każda karta adresowa zabytku składa się z części fotograficznej i opisowej zabytku. W tym celu Wykonawca ewidencji zabytków będzie dokonywał wstępu na nieruchomości objęte ewidencją, aby wykonać dokumentację opisową i fotograficzną zabytku.

Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne - 15.09.2011

W celu ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił Program Priorytetowy polegający na możliwości uzyskania dotacji na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na kolektory słoneczne.

Sprzątanie świata - Polska 2011 - 12.09.2011

Hasło tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata - Polska”, która zostanie przeprowadzona w dniach 16-18 września br. brzmi: „Lasy to życie - chrońmy je”. W ten sposób Fundacja „Sprzątanie Świata-Polska” i Fundacja Nasza Ziemia włączają się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ.

INFORMACJA O WYŁOŻENIU PRZYNĘTY DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW - 12.09.2011

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie informuje, że w dniach od 11.09.2011r.do 20.09.2011r. na obszarze całego wojewódzkiego wielkopolskiego przeprowadzona będzie akcja szczepienia lisów oraz innych wolnożyjących zwierząt przeciw wściekliźnie poprzez zrzucone z samolotów immunoprzynęty zawierające szczepionkę.

Bezpłatna mamografia - 06.09.2011

Terminarz posiedzeń - wrzesień 2011r. - 05.09.2011

1. Komisja Rewizyjna 12 września (poniedz.) godz. 9,30
2. Komisja Oświaty... 19 września (poniedz.) godz. 11,00
3. Komisja Rolnictwa... 20 września (wtorek) godz. 10,00
4. Komisja Finansów... 21 września (środa) godz. 10,00
5. Sesja 23 września (piątek) godz. 12,00

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie na wrzesień 2011 r. - 05.09.2011

5 września Henryk Mucha
12 września Eugeniusz Czaplicki
19 września Roman Popek
26 września Marian Walczak


Radni pełnią dyżury w poniedziałki od godz. 14,00 do godz. 15,00 w Urzędzie Gminy i Miasta - pokój nr 10. Przewodniczący Rady Miejskiej p.Bogusław Mołodecki pełni dyżury w poniedziałki od godz. 15,00 do godz. 15,30 w Urzędzie Gminy i Miasta - pokój nr 10.

Informacja o Funduszach Europejskich w Witkowie - 05.09.2011

Gnieźnieńskie Powiatowe Targi Pracy - 05.09.2011

72 rocznica wybuchu II Wojny Światowej - 01.09.2011

Pierwszy dzień września to bardzo ważna data w historii Polski, gdyż tego dnia 1939 r. hitlerowskie Niemcy zaatakowały nasz kraj, co dało początek, trwającej sześć kolejnych lat II Wojnie Światowej. W tym roku obchodzimy już siedemdziesiątą drugą rocznicę tego wydarzenia. Z tej okazji zorganizowane zostało spotkanie patriotyczne przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich, w którym wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, proboszcz miejscowej parafii, uczniowie oraz mieszkańcy Witkowa.

WSPÓLNIE UCZYMY DZIECI i MŁODZIEŻ, JAK ŻYĆ ODPOWIEDZIALNIE - 01.09.2011

Gmina i Miasto WITKOWO w 2011 roku przystąpiła do Ogólnopolskiej 11. Edycji Akcji Edukacyjno-Profilaktycznej „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”, w której bierze udział ponad 1000 miast i gmin z całego kraju. Partnerami akcji są m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komendant Główny Policji oraz Polski Związek Lekkiej Atletyki. Głównym zadaniem akcji jest aktywne zwalczanie uzależnień i agresji wśród dzieci i młodzieży. W realizacji zadań dla szkół podstawowych pod hasłem „ROSNĘ, MYŚLĘ, DBAM” zwrócono szczególną uwagę na uwrażliwienie dzieci na problemy innych osób. Praca dla innych przygotowuje również do radzenia sobie w przyszłości z trudnymi zadaniami życiowymi.

Dożynki Gminne Witkowo 2011 - 29.08.2011

W niedzielę 28 sierpnia br. na placu targowym w Witkowie odbyły się dożynki gminne, podczas których rolnicy podziękowali za tegoroczne plony, a tłumnie zgromadzeni mieszkańcy korzystali z ciekawych atrakcji zapewnionych w bogatym programie imprezy. Obchody święta plonów zainaugurowane zostały uroczystą mszą świętą w kościele p.w. św. Mikołaja w Witkowie, podczas której zgromadzeni podziękowali stwórcy za tegoroczne zbiory i kolejny rok owocnej pracy.

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - 29.08.2011

Dnia 25 sierpnia 2011r. odbyły się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego złożyło 3 nauczycieli kontraktowych, którzy ubiegali się o stopień awansu nauczyciela mianowanego;

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie - 25.08.2011

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie Stanowisko: Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Dróg (umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu)
Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Nieposzlakowana opinia,
5. Wykształcenie wyższe techniczne - preferowane budowlane,
6. Minimum trzyletni staż pracy ...

Dożynki Gminne Witkowo 2011 - 12.08.2011

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo oraz Komitet Organizacyjny serdecznie zapraszają
do wzięcia udziału w Dożynkach Gminnych Witkowo 2011, które odbędą się
w dniu 28 sierpnia 2011r. na Placu Targowym w Witkowie.

Starostowie Dożynek Gminnych "Witkowo 2011" - 12.08.2011

Dożynki to prastara tradycja kończąca żniwa. Wyraża radość i dziękczynienie za zebrane plony. Szczególną w nich rolę, odgrywają starostowie dożynkowi, którzy są przedstawicielami wszystkich rolników i pełnią odpowiedzialną rolę gospodarzy. Honory tegorocznych starostów Dożynek Gminnych w Witkowie pełnić będą:
Starościna Dożynek Gminnych Witkowo 2011
Pani Krystyna Kierzek
Starosta Dożynek Gminnych Witkowo 2011
Pan Zbigniew Malawko

Kolonie letnie w Witkowie - 12.08.2011

Wakacje to czas ciekawych wyjazdów i relaksu, na który z utęsknieniem przez cały rok czekają uczniowie. Świetną okazją do wakacyjnej zabawy, i nawiązania nowych znajomości, dla spragnionych wrażeń dzieci są wyjazdy na kolonie, gdzie zawsze czeka na nie moc atrakcji. Możliwość skorzystania z tej formy wypoczynku mieli uczniowie z gminy Witkowo, którzy w ostatnim czasie wyjechali na kolonie do Skorzęcina i Poronina oraz uczestniczyli w półkoloniach zorganizowanych w sołectwach i w Witkowie. Z wakacyjnej oferty Gminy Witkowo skorzystało do tej pory już ponad dwieście dzieci, które spędzony wspólnie czas zapamiętają bardzo długo.

Zaproszenie do Plebiscytu pn. „As odpowiedzialnego biznesu” - 08.08.2011

Firmy, które w praktyce realizują zasadę społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR), czyli w swojej działalności uwzględniają interesy społeczne oraz dbają o środowisko naturalne zasługują na wyróżnienie. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Związek Pracodawców WIPH oraz Centrum PISOP zapraszają przedsiębiorców działających na terenie Wielkopolski do udziału w Plebiscycie pn. „As odpowiedzialnego biznesu”.

TERMINARZ posiedzeń - sierpień 2011r. - 03.08.2011

1. Komisja Rewizyjna 12 sierpnia (piątek) godz. 9,30
2. Komisja Oświaty 23 sierpnia (wtorek) godz. 11,00
3. Komisja Finansów i Komisja Rolnictwa 30 sierpnia (wtorek) godz. 10,00
(wspólne posiedzenie)

Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego - 03.08.2011

Dnia 13 sierpnia 2011r. (sobota) na terenie Gminy i Miasta Witkowo odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego:

- wielkogabarytowe i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (lodówki, zamrażalki, pralki, zmywarki, miksery, elektryczne urządzenia grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, czajniki elektryczne, odkurzacze, żelazka, tostery, roboty kuchenne, itp.),
- sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery, monitory, drukarki, telefony, itp.),
- sprzęt audiowizualny (telewizory, radia, radiomagnetofony, odtwarzacze video i dvd, itp.),
- sprzęt oświetleniowy (lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, żarówki energooszczędne),
- narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych (wiertarki, piły, maszyny do szycia, itp.).

Zużyty sprzęt mieszkańcy gminy mogą oddawać nieodpłatnie w wyznaczonych punktach. Sprzęt odbierany będzie przez firmę ELEKTRORECYKLING z Nowego Tomyśla oznakowanym samochodem w następujących miejscach:

- od 9,00 do 10,30 - parking przy ul. Jasnej (przy Przedszkolu),
- od 10,35 do 12,00 - zatoka parkingowa przy ul. Braci Łukowskich (przy Szkole Podstawowej Nr 3),
- od 12,05 do 13,20 - plac przy ul. Kosynierów Miłosł. (po byłym POM),
- od 13,30 do 14,00 - Ćwierdzin (przy Świetlicy Wiejskiej).

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

Komunikat Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo - 01.08.2011

Informuję, że dla upamiętnienia 67 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17.00, uruchomione zostaną syreny alarmowe sygnałem ciągłym, trwającym jedną minutę. Jednocześnie zwracam się do Państwa z apelem, aby dla podkreślenia rangi wydarzenia, jakim był powstańczy zryw, w rocznicę godziny „W” na minutę zamarł ruch na terenie gminy i miasta.

Burmistrz Gminy i Miasta
Krzysztof Szkudlarek

Rządowy program pomocy uczniom w 2011r. - „Wyprawka szkolna” - 28.07.2011

Informuje, że do dnia 9 września 2011r. można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w:
• w klasach I-III szkoły podstawowej,
• w klasie III gimnazjum.
Dofinansowanie przysługuje również uczniom:
• słabo widzącym,
• niesłyszącym,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi...

Stypendia szkolne - 28.07.2011

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że do dnia 15 września 2011r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2011r w UGiM w Witkowie pok. nr 20 można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Powołany został Zespół Interdyscyplinarny - 26.07.2011

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku oraz Uchwały Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 18 lutego 2011 roku powołany został Zespół Interdyscyplinarny. Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się dnia 6 czerwca 2011 roku.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy w celu udzielenia pomocy osobie lub całej rodzinie doznającej przemocy. Działania Zespołu są skierowane na systemowe podejście do problemu przemocy w rodzinie, zaś celem jest zwiększenie skuteczności dotychczasowych działań kierowanych do rodzin, w których ten problem występuje.

PLAN dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie na sierpień 2011 r. - 19.07.2011

1 sierpnia Marek Sucholas
29 sierpnia Adam Kowalski

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pełnić będą dyżury w następujących terminach:
Marian Walczak 1 i 8 sierpnia
Ireneusz Kwapich 22 i 29 sierpnia

Radni pełnią dyżury w poniedziałki od godz. 14,00 do godz. 15,00 w Urzędzie Gminy i Miasta – pokój nr 27.

Budowa hali sportowej wraz z hallem wejściowym w Witkowie - 15.07.2011

Od 2010 r. trwa budowa hali sportowej wraz z hallem wejściowym w Witkowie. Wykonawcą zadania jest Firma Remontowo-Budowlana „Anbud” z siedzibą w Witkowie. Termin zakończenia prac planowany jest na wrzesień 2011 r. We wrześniu ubiegłego roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej. Projekt w I etapie przewiduje budowę hali sportowej wraz z holem wejściowym i pomieszczeniami dodatkowymi, na terenie zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Witkowie.

"Smaczki, smaki i przysmaki gnieźnieńskiej kuchni" - 04.07.2011

W miniony piątek w Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie odbyły się eliminacje gminne konkursu pn.: Smaczki, smaki i przysmaki gnieźnieńskiej kuchni, skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń z terenu powiatu. Do rywalizacji przystąpiły koła gospodyń z Gorzykowa i Mąkownicy, które przygotowały pyszne potrawy. Jury długo nie mogło się zdecydować komu należy się pierwsze miejsce jednak ostatecznie przyznano je Kołu Gospodyń Wiejskich z Mąkownicy.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego - 04.07.2011

W piątek 30 czerwca br. w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego, podczas którego z sołtysami omawiane były sprawy przygotowań do tegorocznych żniw. Posiedzenie było także okazją do przeprowadzenia spotkania organizacyjnego dotyczącego tegorocznych Dożynek Gminnych.

Sesja Rady Miejskiej - 30.06.2011

We wtorek 28 czerwca br. w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Głównymi tematami wtorkowego posiedzenia były: stan przygotowań do sezonu letniego w Skorzęcinie oraz zabezpieczenie porządku publicznego w okresie wakacyjnym. Jednak najważniejszym punktem obrad było udzielenie absolutorium burmistrzowi Krzysztofowi Szkudlarkowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 - 30.06.2011

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

Wizyta delegacji z zaprzyjaźnionej niemieckiej Gminy Am Dobrock - 21.06.2011

Na zaproszenie Burmistrza GiM Witkowo Krzysztofa Szkudlarka, w dniach 16 – 19.06.2011r. gościła na terenie naszej Gminy delegacja z zaprzyjaźnionej, niemieckiej Gminy Am Dobrock. Goście z Niemiec zaproszeni zostali na międzynarodową konferencję, która przebiegała pod hasłem „Budowanie przyjaznych stosunków sąsiedzkich”. Konferencja zorganizowana została przez Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka oraz Dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Gnieźnie prof. Leszka Mroziewicza.

Działaj Lokalnie VII – nabór wniosków - 21.06.2011

Stowarzyszenie Światowid serdecznie zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Działaj Lokalnie VII finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Wnioski można składać: od 20.06 do 20.07.2011 r., w biurze Stowarzyszenia Światowid

Dni Witkowa 2011 - 20.06.2011

Za nami kolejna edycja Dni Witkowa. Podczas minionego weekendu na mieszkańców gminy czekało wiele atrakcji zapewnionych przez organizatorów. Nie zabrakło zabaw tanecznych, pokazów, konkursów, występów wokalnych czy sportowej rywalizacji. Punktem kulminacyjnym tegorocznych Dni Witkowa był występ legendy polskiej muzyki- Ryszarda Rynkowskiego, który zgromadził na placu targowym tłumy mieszkańców.

GŁOSUJEMY NA WITKOWO - „100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA” - 15.06.2011

Z okazji 100. jubileuszu marki NIVEA, firma NIVEA ogłosiła Konkurs „100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA”. Projekt dotyczy ufundowania i budowy 100 placów zabaw na terenie całego kraju. Konkurs polega na zgłoszeniu przez gminę lokalizacji. Gmina i Miasto Witkowo przystąpiła do udziału w zorganizowanym Konkursie. Wskazanym miejscem lokalizacji placu zabaw jest teren położony przy ul. Mickiewicza w Witkowie. Wybór lokalizacji spośród zgłoszonych, na których zostaną wybudowane place zabaw, nastąpi poprzez głosowanie internautów.

Dni Witkowa 2011 - 15.06.2011

Ogłoszenie - 15.06.2011

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 10 czerwca 2011r. WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GORZYKOWIE, PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE PRZETARGU.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 14.06.2011

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości
położonych w Małachowie Kępym, gmina Witkowo


Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości, stanowiące działki oznaczone geodezyjnie nr 68 i 69 o łącznej powierzchni 0,0800 ha, zapisane w Księgach Wieczystych KW nr 22610 i 22609. Działki są zabudowane starym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 106,33 m2, położonym, na obu działkach, w stanie technicznym nadającym się do rozbiórki. Działki posiadają regularny kształt, położone są przy drodze gruntowej. Teren nie jest uzbrojony. Woda i prąd w zasięgu działki.

Delegacja gruzińska z wizytą studyjną w Witkowie - 08.06.2011

W ciągu kilku ostatnich lat gmina Witkowo zdobyła bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej. Dzięki wytężonej pracy i efektywnemu wykorzystywaniu zewnętrznych środków Witkowo stało się jedną z najbardziej rozwiniętych gmin Wielkopolski. Po zrealizowaniu wielu udanych inwestycji przyszedł czas by podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi społecznościami.

TERMINARZ posiedzeń - czerwiec 2011r. - 07.06.2011

1. Komisja Rewizyjna 1 i 6 czerwca godz. 9,30
2. Doraźna Komisja Statutowa 8 czerwca (środa) godz. 10,00
3. Komisja Oświaty… 21 czerwca (wtorek) godz. 11,30
4. Komisja Rolnictwa… 22 czerwca (środa) godz. 10,00
5. Komisja Finansów… 27 czerwca (poniedz.) godz. 10,00
6. Sesja 28 czerwca (wtorek) godz. 12,00

OGŁOSZENIE w sprawie wyborów ławników - 06.06.2011

W związku z kończącą się kadencją ławników sądowych informuję, że w terminie do 30 czerwca 2011r. można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy, na kadencję 2012-2015. Do Sądu Rejonowego w Słupcy wybrany ma być 1 ławnik. Ławnikiem może być wybrany ten kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat, jest zatrudniony, *prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczył 70 lat, jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Dzień Dziecka - 02.06.2011

Jak wskazuje nazwa Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest praktycznie w każdym zakątku Ziemi. Inicjatorem jego powstania była organizacja zwana The International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Idea święta najmłodszych szybko rozprzestrzeniła się w wielu państwach i zyskała sympatię zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Eliminacje do Mistrzostw Polski Modeli Żaglowych Klasy F5-E - 30.05.2011

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości - 27.05.2011

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy, położony przy ul. Stary Rynek 6 w Witkowie. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, położony w budynku gminnym przy ul. Stary Rynek 6 w Witkowie, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1259, zapisanej w Księdze Wieczystej KW nr 18812, w centrum miasta.

Wielkopolski Turniej ORLIKA - 2011 w Piłce Nożnej na Sztucznej Trawie - 27.05.2011

W dni 26 maja 2011 roku na boisku wielofunkcyjnym ORLIK-2012 w Witkowie odbył się Turniej Powiatowy Wielkopolskiego Turnieju ORLIKA 2011, w którym wzięły udział zwycięskie zespoły z gmin: Witkowo, Kiszkowo i Mieleszyn. Patronat nad turniejem objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek, który podziękował zespołom za przystąpienie do turnieju oraz życzył osiągnięcia jak najlepszego wyniku.

Podpisanie umowy na realizację Projektu pt.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo... - 26.05.2011


W dniu 24 maja br. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo reprezentowaną przez Burmistrza - Krzysztofa Szkudlarka, a Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjno-Handlowym „HENBUD”, którego właścicielem jest Pan Henryk Kaczor została podpisana umowa na realizację Projektu pt.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe”, Działania 6.1 „Turystyka”, Schematu I - „Infrastruktura turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dzień Samorządowca w Przedszkolu Miejskim „Bajka” - 26.05.2011

Dzieci z przedszkola Miejskiego „Bajka” wraz z opiekunami zaprosiły wszystkich pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie oraz Radnych Rady Miejskiej w Witkowie na uroczyste obchody Dnia Samorządowca. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Krzysztof Szkudlarek, Zastępca Burmistrza - Marian Gadziński, Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta, Radni Rady Miejskiej oraz dyrekcja przedszkola.

Dzień Dziecka - 25.05.2011

„Majówka” Witkowo - 2011 - 23.05.2011

XIII MIEDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI STRAŻACKIEJ WITKOWO 2011 - 19.05.2011

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na
XIII MIEDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI STRAŻACKIEJ WITKOWO 2011.
Impreza odbędzie się 18 czerwca 2011 r. (sobota) o godz. 16,30
na Placu Targowym w Witkowie przy ul. Jana Pawła II.

INFORMACJA O WYŁOŻENIU PRZYNĘTY DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW - 17.05.2011

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu informuje, że w dniach od 11.05.2011r.do 20.05.2011r. na obszarze całego wojewódzkiego wielkopolskiego przeprowadzona będzie wiosenna akcja szczepienia lisów oraz innych wolnożyjących zwierząt przeciw wściekliźnie poprzez zrzucone z samolotów immunoprzynęty zawierające szczepionkę.

I Festiwal Nauki i Sztuki - 16.05.2011

W minionym tygodniu gmina Witkowo była pełna ciekawych wydarzeń kulturalnych. Wszystko za sprawą I Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbywał się w dniach od 9 do 14 maja. Organizatorem przedsięwzięcia, nad którym honorowy patronat objął burmistrz Krzysztof Szkudlarek był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji przy współudziale palcówek oświatowych oraz Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

Wielkopolski Turniej ORLIKA - 2011 w Piłce Nożnej na Sztucznej Trawie - 16.05.2011

W dni 14 maja 2011 roku na boisku wielofunkcyjnym ORLIK-2012 w Witkowie odbył się turniej gminny Wielkopolskiego Turnieju ORLIKA 2011, w którym wzięły udział reprezentacje szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta. Patronat nad turniejem objęli : Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie. Uroczystego otwarcia dokonał Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta - Marian Gadziński, który podziękował zespołom za przystąpienie do turnieju oraz życzył osiągnięcia jak najlepszego wyniku.

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - 12.05.2011

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej działkę niezabudowaną z przeznaczeniem pod zabudowę pawilonem handlowym, położoną w Ośrodku Wypoczynkowy w Skorzęcinie.

Trwa nabór beneficjentów do projektu „Bądź przedsiębiorczy – pracuj u siebie” - 11.05.2011

Trwa nabór beneficjentów do projektu „Bądź przedsiębiorczy – pracuj u siebie” w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze projektu w GARG Sp. z o.o. lub za pośrednictwem poczty do dnia 20 maja 2011r.

Powiatowy Dzień Strażaka - 09.05.2011

W sobotę 7 maja br. w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Wzięły w nim udział delegacje wszystkich zastępów Ochotniczych straży pożarnych oraz Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. Organizatorami wydarzenia byli: Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie - dh Jacek Kowalski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie - mł. bryg. Marek Wegner oraz Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo- Krzysztof Szkudlarek.

FESTIWAL Nauki i Sztuki w Witkowie - 09.05.2011

II edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie rozpoczęta - 09.05.2011

W minioną niedzielę (8 maja 2011 roku) na boisku wielofunkcyjnym ORLIK-2012 w Witkowie przy ulicy Wrzesińskiej odbyła się pierwsza runda II edycji Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie, która odbywa się pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta - Krzysztofa Szkudlarka.

TERMINARZ posiedzeń - maj 2011r. - 06.05.2011

1. Komisja Rewizyjna od 5 maja godz. 9,30 (sprawy absolutoryjne)
2. Komisja Rolnictwa… 20 i 31 maja godz. 11,00
3. Komisja Oświaty… 23 maja (poniedziałek) godz. 12,00
4. Komisja Finansów… 27 maja (piątek) godz. 10,00

Uroczystość odsłonięcia tablicy w Czajkach - 06.05.2011

Gmina Witkowo skrywa w sobie wiele tajemnic. Jedną z nich była sprawa awaryjnego lądowania amerykańskiego bombowca B 17 w miejscowości Czajki, o której legendy krążyły już od lat. Upór miłośników historii tworzących Witkowski Klub Kolekcjonerów doprowadził do rozwikłania tej bardzo ciekawej zagadki. Po wielu latach poszukiwań i prób kontaktu z członkami załogi i związkami kombatanckimi udało im się ustalić, że 19 marca 1945 r. bombowiec B 17 o nazwie własnej „Try’n Getit” awaryjnie lądował na polu nieopodal Witkowa.

Uroczystość Święta Narodowego 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 04.05.2011

3 maja w całym kraju odbywały się uroczystości patriotyczne z okazji dwieście dwudziestej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tak samo było w Witkowie, gdzie mieszkańcy zebrali się pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, by uczcić jedno z najdonioślejszych wydarzeń w historii Polski.

VI sesja Rady Miejskiej w Witkowie - 04.05.2011

W piątek 29 kwietnia br. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Po otwarciu obrad, którego dokonał Bogusław Mołodecki przyszedł czas na interpelacje. Radny Łukasz Grabowski zapytał o możliwość powstania oddziału integracyjnego w przedszkolu miejskim, a obecny na sali radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego- Andrzej Kwapich poruszył sprawę wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych na ul. Poznańskiej i zmiany kategorii tej drogi.

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości - 02.05.2011

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na wynajem nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy, położony przy ul. Stary Rynek 6 w Witkowie. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, położony w budynku gminnym przy ul. Stary Rynek 6 w Witkowie, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1259, zapisanej w Księdze Wieczystej KW nr 18812, w centrum miasta.

Uroczystość Święta Narodowego 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 28.04.2011

Zapraszam do udziału w uroczystości Święta Narodowego 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja WTOREK - 3 maja 2011r.
godz. 10,30 - Msza święta w Kościele p.w. św. Mikołaja w Witkowie.
godz. 11,30 - Spotkanie patriotyczne przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich z udziałem Kompanii Honorowej i Pocztów Sztandarowych. Montaż słowno - muzyczny pt. „PODRÓŻ DO PRZESZŁOŚCI” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie. Występ Zespołu Śpiewaczego „MY MŁODZI”.
godz. 12,15 - Zwiedzanie wystawy okolicznościowej pt. „SOWIECKIE PIEKŁO 1939 - 1956”, mieszczącej się w Sali Historii.


Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Krzysztof Szkudlarek

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie na maj 2011 r. - 28.04.2011

2 maja Tomasz Radacz
9 maja Grzegorz Kaźmierczak
16 maja Marian Walczak
23 maja Henryk Mucha
30 maja Eugeniusz Czaplicki

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Bogusław Mołodecki pełni dyżury w poniedziałki od godz. 15,00 do godz. 15,30 w Urzędzie Gminy i Miasta - pokój nr 27. Radni pełnią dyżury w poniedziałki od godz. 14,00 do godz. 15,00 w Urzędzie Gminy i Miasta - pokój nr 27.

Koncert dziękczynny za dar beatyfikacji Jana Pawła II - 27.04.2011

W poniedziałek wielkanocny w kościele p.w. św. Mikołaja w Witkowie odbył się koncert dziękczynny za dar beatyfikacji Jana Pawła II. Mieszkańcom miasta zaprezentowała się Viola Brzezińska, która wraz ze swoim zespołem wykonała cały szereg autorskich utworów. Kilka minut przed godziną 17.00 witkowski kościół zapełnił się po brzegi. Witkowianie tłumnie przybyli na koncert zorganizowany przez miejscową parafię oraz Urząd Gminy i Miasta Witkowo.

BEZPŁATNA ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON - 26.04.2011

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie przy współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Witkowie oraz firmą Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S. A. z siedzibą w Warszawie ogłasza na terenie Gminy i Miasta Witkowo bezpłatną zbiórkę zużytych opon z samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.
Zużyte opony należy dostarczyć w dniach od 9 do 13 maja br. w godz. od 8.00 do 16.00 własnym transportem na teren składowiska odpadów w Chłądowie i złożyć w wyznaczonym przez pracownika miejscu. Opony powinny być czyste, bez zanieczyszczeń oraz bez felg.

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest - 26.04.2011

URZĄD GMINY I MIASTA W WITKOWIE INFORMUJE, ŻE OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, OSOBY WŁADAJĄCE OBIEKTAMI SPÓŁDZIELNI ORAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA WITKOWO POSIADAJĄCE BUDYNKI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE ZAWIERAJĄCE AZBEST MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O SFINANSOWANIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ TYCH MATERIAŁÓW.

Życzenia Wielkanocne - 22.04.2011

Przetarg pisemny nieograniczony - 22.04.2011

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony (OFERTOWY) na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

IV Sztafeta Trzeźwościowa Powiatu Gnieźnieńskiego - 18.04.2011

W dniu 17 kwietnia 2011 roku przez teren Gminy i Miasta Witkowo biegła trasa „IV Sztafety Trzeźwościowej Powiatu Gnieźnieńskiego”, której współorganizatorem były między innymi Gminy Powiatu Gnieźnieńskiego. Głównym celem imprezy była promocja trzeźwości i aktywnego wypoczynku, integracja i współpraca klubów abstynenckich oraz instytucji działających na rzecz idei trzeźwości. Sztafeta rozpoczęła swój bieg w Trzemesznie, a finał i zakończenie odbyło się w hali sportowej II LO w Gnieźnie.

Wielkanocny Turniej klas I- III Szkół Podstawowych - 18.04.2011

W sobotę 16 kwietnia br. w hali sportowej przy Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie odbyła się ósma edycja Wielkanocnego Turnieju klas I- III Szkół Podstawowych. Podczas imprezy zorganizowanej przez: Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Placówki Oświatowe. Nie zabrakło sportowej rywalizacji, dobrej zabawy i tego na co najbardziej czekały dzieci czyli wielkanocnych prezentów.

Narada sołtysów - 18.04.2011

W piątek 15 kwietnia br. w sali obrad Urzędu Miasta odbyła się narada sołtysów z terenu gminy Witkowo. Spotkanie, na które przybyli reprezentanci wszystkich dwudziestu sześciu sołectw otworzył burmistrz Krzysztof Szkudlarek. Na początku burmistrz przedstawił wyniki wyborów do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Z okręgu obejmującego obszar gminy Witkowo starowało dwóch kandydatów: Stanisław Janas oraz Jerzy Kubasiak. Obaj kandydaci zdobyli wystarczającą ilość głosów i będą reprezentować gminę w izbie.

Koncert dziękczynny - 14.04.2011

WIELKANOCNE TARGI WIEJSKIE - 14.04.2011

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Światowid zaprasza na warsztat - 14.04.2011

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Światowid we współpracy z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich serdecznie zaprasza na warsztat: „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” 26.04.2011r. godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Łubowie

Warsztaty te mają na celu zwiększyć zakres i poprawić jakość mechanizmów współpracy administracji publicznej, w szczególności samorządowej z organizacjami pozarządowymi. Warsztaty te mają przyczynić się do zwiększenia świadomości korzyści płynących ze współpracy administracji publicznej i III sektora oraz upowszechnienia wiedzy o tzw. dobrych praktykach z obszaru współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządów terytorialnych.

VIII WIELKANOCNY TURNIEJ KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "WITKOWO - 2011" - 07.04.2011

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zaprasza na VIII WIELKANOCNY TURNIEJ KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „WITKOWO - 2011” Który odbędzie się 16 kwietnia 2011r. (sobota) godz. 15,00 w HALI SPORTOWEJ w WITKOWIE

Organizatorzy:
Urząd Gminy i Miasta
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozw.Probl.Alkoh.
Placówki Oświatowe
Gimnazjum im. Adama Borysa

W TRAKCIE IMPREZY MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z:
- małej gastronomii
- innych atrakcji

TERMINARZ posiedzeń - kwiecień 2011r. - 07.04.2011

1. Komisja Rewizyjna 14 kwietnia (czwartek) godz. 9,30
2. Komisja Oświaty... 26 kwietnia (wtorek) godz. 12,00
3. Komisja Rolnictwa... i Komisja Finansów… 27 kwietnia (środa) godz. 10,00
4. Sesja 29 kwietnia (piątek) godz. 12,00

Zachowaj Trzeźwy Umysł - 06.04.2011

WSPÓLNIE UCZYMY DZIECI i MŁODZIEŻ, JAK ŻYĆ ODPOWIEDZIALNIE !!! Informujemy, że Gmina i Miasto WITKOWO przystąpiła do Ogólnopolskiej 11. Edycji Akcji Edukacyjno-Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której bierze udział ponad 1000 miast i gmin w całym kraju. Partnerami akcji są m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komendant Główny Policji oraz pisma dla dzieci i młodzieży „KUMPEL” i „VICTORIA JUNIOR”.

Szkolenie dla przedsiębiorców i sprzedawców - 01.04.2011

Z inicjatywy władz samorządowych oraz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Witkowie w dniu 1 kwietnia 2011 roku zorganizowano szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z terenu Gminy i Miasta. Szkolenie przeprowadził Ośrodek Psychoprofilaktyki „NOWA PERSPEKTYWA” z Krakowa.

APEL Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 marca 2011r. - 30.03.2011

Na podstawie § 4 ust.2 pkt 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Witkowie stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Gminy i Miasta Witkowo (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 74 poz. 1431 z 2003r.)

Rada Miejska w Witkowie apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Przetarg pisemny nieograniczony - 24.03.2011

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony (OFERTOWY) na dzierżawę lokali użytkowych położonych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie
Archiwum aktualności