Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Tytuł ?Aktywnego Europejczyka? dla Gminy Witkowo

Print

Gmina i Miasto Witkowo otrzymała tytuł ?Aktywnego Europejczyka? w kategorii Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gmina. Konkurs zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a certyfikat odebrał Burmistrz - Krzysztof Szkudlarek.

Tytuł ?Aktywnego Europejczyka? dla Gminy Witkowo


Na podsumowaniu wdrażania w roku 2010 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Witkowo zostało uznane, jako najaktywniejszy beneficjent WRPO na lata 2007-2013 i tym samym Gmina została laureatem I miejsca w konkursie. Przy wyborze brano pod uwagę ilość realizowanych projektów, stan i prawidłowość ich realizacji oraz charakter.

Tytuł ?Aktywnego Europejczyka? dla Gminy Witkowo


Gmina zrealizowała projekt zwiększający atrakcyjność turystyczną Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie oraz projekt polegający na usprawnieniu technicznym Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem ratowniczym.

Tytuł ?Aktywnego Europejczyka? dla Gminy Witkowo


Wręczenie certyfikatów odbyło się podczas konferencji Wielkopolska innowacyjna - zmiana dzięki Funduszom Europejskim, która odbyła się 8 listopada 2010 r. w auli Politechniki Poznańskiej.

Tytuł ?Aktywnego Europejczyka? dla Gminy Witkowo


Podczas konferencji został przedstawiony stan wdrażania WRPO, plany dotyczące kolejnej perspektywy finansowej oraz zostały poruszone zagadnienia związane z nowymi inicjatywami Jessica i Jeremie.

Gallery

Jesteś tutaj Prizes and awards Tytuł ?Aktywnego Europejczyka? dla Gminy Witkowo