Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu dla Witkowa

Print

12.02. br. w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala Konkursu ?Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu?. Gościem honorowym gali był Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski.

Konkurs jest rozgrywany w następujących kategoriach konkursowych: produkcja, handel i usługi, rolnictwo i przetwórstwo żywności, ekologia, organizacja i zarządzanie, samorządność, oświata i kultura. Celem konkursu jest wyłonienie, uhonorowanie i promocja wartościowych dokonań.

Kapituła złożona z przedstawicieli urzędów, instytucji i stowarzyszeń zainteresowanych rozwojem gospodarczym i promocją regionu, dokonała wyboru kandydatów do tytułu - HIT 2011. Kapituła oceniła przede wszystkim poziom jakościowy, nowatorstwo i zakres osiągniętych korzystnych efektów, standard relacji z klientami i kontrahentami, technologię, sposób oddziaływania na środowisko naturalne, rodzaj i zakres korzyści osiągniętych przez użytkowników, walory ergonomiczne, bezpieczeństwo użytkowników oraz odbiorców i klientów.

Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu dla Witkowa

Gmina i Miasto Witkowo została wyróżniona tytułem HIT 2011 w kategorii - Samorządność. Tytuł ten otrzymaliśmy za realizację projektu pt. ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie?. Wynikiem realizacji projektu była przebudowa obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie poprzez między innymi przebudowę alei na terenie OW w Skorzęcinie, modernizację oświetlenia, budowę boisk sportowych, placów zabaw, modernizację mola oraz rekultywację plaży. Głównym celem projektu było osiągnięcie rozwoju społeczno - gospodarczego oraz zwiększenie liczby osób korzystających z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Witkowo.

Na uroczystej gali zostały wręczone laury najlepszym przedsiębiorstwom, urzędom i instytucjom z Wielkopolski. W Powiecie Gnieźnieńskim przyznano kilka wyróżnień, jedno z nich otrzymała Gmina i Miasto Witkowo, którą reprezentował Burmistrz Krzysztof Szkudlarek. Na ręce Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo wręczono okolicznościową statuetkę i dyplom.

Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu dla Witkowa

Gallery

Jesteś tutaj Prizes and awards Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu dla Witkowa