Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”

Print

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie ogłasza nabór do projektu pt. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc usług społecznych dla osób niesamodzielnych poprzez utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych (Klub Seniora), rozwój usług specjalistycznych oraz wsparcie opiekunów faktycznych w okresie od 3 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Uczestnikami projektu mogą być:

Osoby starsze niesamodzielne (zgodnie z regulaminem konkursowym) powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Witkowo, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, (zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w obszarze włączenia społecznego) a także opiekunowie osób niesamodzielnych.

 

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

  • utworzenie Klubu Seniora (w tym: zajęcia z zakresu kultury sportowej, warsztaty wokalne i muzyczne, warsztaty plastyczne i malarskie;
  • wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych poprzez spotkania z geriatrą;
  • zajęcia z rehabilitantem dla osób korzystających już z usług opiekuńczych,
  • zakup pudełek życia zawierające najistotniejsze informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej,
  • zakup opasek telemedycznych jako element teleopieki.

Rekrutacja do projektu trwa do 19 października 2018 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie ul. Polna 4a, 62-230 Witkowo

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Wzory dokumentów, druków i formularzy rekrutacyjnych są dostępne w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie, ul. Polna 4a, 62-230 Witkowo oraz na stronie internetowej: www.witkowo.pl, www.ops.witkowo.biuletyn.net. www.opswitkowo.pl

 

 EFS-2018-logotypy

Gallery

Jesteś tutaj Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”