Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

?Rodzinny relaks pod chmurką - modernizacja strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku ?Koźlak? w sołectwie Kamionka?

Print

?Rodzinny relaks pod chmurką - modernizacja strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku ?Koźlak? w sołectwie Kamionka?

W marcu Gmina i Miasto Witkowo złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie tego zadania w ramach V edycji konkursu ?Pięknieje wielkopolska wieś.? Po pozytywnej ocenie złożonego projektu w dniu 6 lipca 2015r. została zawarta umowa o dofinansowanie prac.

?Rodzinny relaks pod chmurką - modernizacja strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku ?Koźlak? w sołectwie Kamionka?

W ramach inwestycji doposażono istniejący mini plac zabaw dla dzieci i zakupiono 2 nowe urządzenia zabawowe. Stworzono miejsce wypoczynku, poprzez zakup i montaż altany oraz elementów małej architektury. Projekt obejmował także nowe nasadzenia drzew i krzewów. Celem poprawy bezpieczeństwa szczególnie dzieci przebywających na terenie placu zabaw dla dzieci od strony drogi wykonano nowe ogrodzenie.

W związku ze zmniejszeniem wartości zadania po przeprowadzonych zapytaniach ofertowych w dniu 26 października 2015r. został podpisany aneks nr 1 do Umowy o udzielenie pomocy finansowej. Całkowita wartość projektu to kwota 44 394,69 zł. Wartość dofinansowania w ramach programu nie uległa zmianie i wynosi 30 000,00 zł.

?Rodzinny relaks pod chmurką - modernizacja strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku ?Koźlak? w sołectwie Kamionka?

W realizacje projektu zaangażowana była także społeczność lokalna. Mieszkańcy sołectwa Kamionka aktywnie uczestniczyli w pracach nad opracowaniem ?Planu Odnowy miejscowości Kamionka na lata 2015-2022? oraz podczas rzeczowej realizacji zadania. Zajmowali się m.in.: przygotowaniem terenu działki do realizacji inwestycji oraz wykonaniem prac porządkowych.

?Rodzinny relaks pod chmurką - modernizacja strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku ?Koźlak? w sołectwie Kamionka?

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa jakości usług świadczonych na rzecz środowiska wiejskiego, szczególnie dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu ?Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020.?

Gallery

Jesteś tutaj Investments Środki krajowe ?Rodzinny relaks pod chmurką - modernizacja strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku ?Koźlak? w sołectwie Kamionka?