Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Uroczyste poświecenie Wiatraka typu Koźlak w Kamionce

Print

W dniu 8 listopada bieżącego roku w Sołectwie Kamionka odbyła się niecodzienna uroczystość. Tego dnia został poświęcony Wiatrak-Koźlak, który został odrestaurowany w ramach projektu ?Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej".

Wszystkich zgromadzonych powitała Sołtys Sołectwa Kamionka Pani Renata Robaszkiewicz. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek, jego zastępca Marian Gadziński, Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Telesfor Gościniak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie Pan Marian Walczak i Pan Ireneusz Kwapich, radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Pani Krystyna Żok i Pan Andrzej Kwapich, radni Rady Miejskiej w Witkowie, Pani Elżbieta Kiełbińska - Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo, Pani Halina Rzepecka - Skarbnik Gminy i Miasta Witkowo, Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Witkowie Ksiądz Stanisław Goc oraz Wikariusz Ksiądz Rafał Chareński, dzielnicowy Pan Sławomir Całuj, Prezes Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie Pan Ryszard Nowakowski, Pan Józef Michalak, sołtysi z poszczególnych sołectw z terenu Gminy Witkowo, Przewodniczący Zarządów Osiedli, licznie przybyli mieszkańcy Sołectwa Kamionka, pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

Uroczyste poświecenie Wiatraka typu Koźlak w Kamionce

Uroczyste poświecenie Wiatraka typu Koźlak w Kamionce

Sołtys Pani Renata Sobaszkiewicz w imieniu mieszkańców Kamionki i swoim własnym podziękowała Burmistrzowi i Radnym Rady Miejskiej w Witkowie za podjęcie trudu i starań związanych z powstaniem strefy rekreacyjno-sportowej i odrestaurowanie miejscowego wiatraka, który przywrócony do dawnej świetności stanowi wspaniałą atrakcję zarówno dla mieszkańców całej Gminy, jak i przebywających na tym terenie turystów. Obiekt ten oprócz wartości historycznej stanowi też wartość edukacyjną, ponieważ stwarza możliwość prowadzenia żywych lekcji z zakresu budowy, działania i wykorzystania tego typu obiektów.

Następnie o zabranie głosu został poproszony Burmistrz GiM Witkowo Krzysztof Szkudlarek, który w swoim wystąpieniu powiedział między innymi:
Wiatraki właściwie od zawsze stanowiły ważny element krajobrazu. Pierwsze powstały już w trzynastym wieku. Ten, a właściwie jego poprzednik powstał w dziewiętnastym wieku. Od samego początku był własnością prywatną. Jako gmina, samorząd, zawsze przyglądaliśmy się tego typu obiektom, a kiedyś przed laty było ich dużo więcej. Na przestrzeni lat one znikały. Myśląc o tym, żeby zadbać o dziedzictwo kulturowe, podjęliśmy rozmowy z właścicielami gruntów, po to, aby pozyskać taki wiatrak. Na terenie Gminy na dzień dzisiejszy mamy trzy wiatraki, które są w różnym stanie technicznym, ale właśnie z właścicielem tego terenu udało nam się dojść do porozumienia. Gmina zakupiła działkę i w ten sposób stała się właścicielem wiatraka. Będąc już właścicielem mogliśmy przystąpić do dalszego działania.

Uroczyste poświecenie Wiatraka typu Koźlak w Kamionce

Opracowaliśmy dokumentację techniczną, a następnie w drodze przetargu wyłoniliśmy specjalistyczną firmę, która się podjęła gruntownej odbudowy wiatraka. Wszystkie elementy, które można było dalej wykorzystać zostały odnowione, a dzisiaj jesteśmy świadkami i możemy podziwiać ten odbudowany wiatrak. Następnym etapem było zagospodarowanie terenu wokół tego obiektu. Urządziliśmy strefę rekreacyjno-wypoczynkową, zamontowaliśmy urządzenia zabawowe, urządziliśmy parking, wykonaliśmy nasadzenia, wysiew traw, zostały też umiejscowione dwie tablice informacyjne, z których jedna nawiązuje do historii naszej Gminy, a druga do wiatraka i do młynarskich tradycji.

Uroczyste poświecenie Wiatraka typu Koźlak w Kamionce

Dzisiaj myślę, że możemy być dumni z tego, że poprzez nasze działania zadbaliśmy o zachowanie dziedzictwa kulturowego. Tak jak pani Sołtys powiedziała, ten wiatrak i ta strefa wokół niego, to potężne bogactwo wartości kulturowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Z tego co mi wiadomo, Pani Sołtys jest już przewodnikiem, ponieważ w ostatnim czasie bardzo wiele grup uczniowskich przyjeżdżało nie tylko z naszej gminy, ale również z sąsiednich, wykazując duże zainteresowanie tym obiektem. Jest to też bogactwo rekreacyjne, bo przecież jesteśmy gminą rekreacyjno-wypoczynkową, bardzo wielu ludzi przyjeżdża do tej naszej Gminy, po to, aby wypoczywać. W ostatnim czasie, byłem świadkiem jak bardzo często ludzie zatrzymywali się przy tym obiekcie i robili tak zwane sesje zdjęciowe. Myślę że ten obiekt będzie służył wszystkim, naszym mieszkańcom, jak i również będą korzystać z tego miejsca ludzie, którzy do naszej gminy przyjeżdżają. Będzie to miejsce wypoczynku, rekreacji, a przede wszystkim myślę, że w ten sposób też poprawiliśmy kolejny obszar naszej gminy, poprawiliśmy estetykę w tym przypadku miejscowości Kamionka. Mieszkańcy mogą być dumni, że po wielu, wielu latach, kiedy każdego roku stan techniczny tego wiatraka ulegał pogorszeniu, nagle mamy szansę, nadzieję i przekonanie, że on będzie stał przynajmniej kilka wieków. Jestem przekonany, że wiatrak ten, to również doskonała promocja naszej gminy, bo ludzie, którzy przyjeżdżają do Gminy Witkowo wypoczywać zapamiętają, że jest taka gmina, która dba o tego typu obiekty.....

O symboliczne przecięcie wstęgi został poproszony Burmistrz Krzysztof Szkudlarek, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Kwapich i Sołtys Sołectwa Kamionka Pani Renata Robaszkiewicz.

Uroczyste poświecenie Wiatraka typu Koźlak w Kamionce

Po poświęceniu obiektu wraz z przyległą strefą rekreacyjno-wypoczynkową, którego dokonał Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Witkowie Ksiądz Stanisław Goc, głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Telesfor Gościniak, który występując w imieniu wszystkich radnych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zauważył, że Gmina Witkowo nie tylko wykonuje inwestycje zawiązane z poprawą i rozbudową infrastruktury technicznej, ale również wykazuje bardzo dużą dbałość o inne dziedziny gospodarki, czego przykładem jest powstały obiekt, który jest częścią naszej historii i tradycji. Pogratulował władzom Gminy Witkowo, że podjęła się odbudowy i renowacji wiatraka, dbając w ten sposób o zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego. Wyraził też słowa uznania dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że taki piękny obiekt znalazł się na witkowskiej ziemi. Podkreślił, że wielokrotnie miał możliwość uczestniczenia w różnych uroczystościach, ale na takiej jeszcze nie był. Na ręce Sołtys Pani Renaty Robaszkiewicz, Telesfor Gościniak złożył grawerton.

Uroczyste poświecenie Wiatraka typu Koźlak w Kamionce

Uroczyste poświecenie Wiatraka typu Koźlak w Kamionce

Słowa uznania i gratulacje dla władz samorządowych złożyła też radna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Pani Krystyna Żok, wręczając Pani Sołtys bukiet kwiatów.

W imieniu rodziny Państwa Chmiel, do której przez pokolenia należał wiatrak głos zabrał Pan Stanisław Chmiel, który podziękował witkowskiemu samorządowi za jego odnowienie, podkreślając, jak ważną rolę pełnił wiatrak w rodzinie, w okolicy. Rodzina Państwa Chmiel przekazała również różne dokumenty, narzędzia, oprzyrządowanie i inne rzeczy związane z wiatrakiem i młynarstwem, które zostały umieszczone w zabytkowym obiekcie.

Uroczyste poświecenie Wiatraka typu Koźlak w Kamionce

Po wystąpieniach przyszedł czas na część artystyczną w wykonaniu zespołu działającego przy Witkowskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie ? Za Ostatni Grosz".

Uroczyste poświecenie Wiatraka typu Koźlak w Kamionce

Uroczyste poświecenie Wiatraka typu Koźlak w Kamionce

Po części artystycznej Sołtys Pani Renata Robaszkiewicz, zaprosiła wszystkich obecnych do zwiedzenia i obejrzenia obiektu, a następnie do Świetlicy Wiejskiej na spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Kamionka.

Uroczyste poświecenie Wiatraka typu Koźlak w Kamionce

Zapraszamy do galerii

Gallery

Jesteś tutaj Investments Uroczyste poświecenie Wiatraka typu Koźlak w Kamionce