Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hali...

Print

Dnia 23 września br. na boisku sportowym pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 2, a Szkołą Podstawową Nr 3 nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej XXI wieku.

alt

Dyrektor SP Nr 3 Anna Pawluk w imieniu swoim oraz Dyrektor SP Nr 2 Jolanty Jakubas-Zawiślak powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Senator RP Piotr Gruszczyński, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Krzysztof Szkudlarek, Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Krzysztof Ostrowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie - Bogusław Mołodecki, Zastępca Burmistrza - Marian Gadziński, Radni Powiatowi: Krystyna Żok, Telesfor Gościniak, Waldemar Webner, Radni Rady Miejskiej w Witkowie, przedstawiciele Urzędu Gminy i  Miasta Witkowo- Sekretarz Gminy Elżbieta Kiełpińska, Skarbnik Gminy Halina Rzepecka, Kierownik Referatu Infrastruktury Jan Trzciński, Ksiądz Proboszcz Stanisław Goc, ppłk Witold Zakrzewski- przedstawiciel 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu, Prezes PANTA RHEI sp. z  o.o. Michał Lewiński, Właściciel Przedsiębiorstwa ?ANBUD? Firma Remontowo-Budowlana Andrzej Łykowski, Dyrektor Logistyki Przedsiębiorstwa ?ANBUD? Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Grzybowski, Kierownik budowy Tadeusz Tarnowski, Inspektor nadzoru- Łukasz Bąk, Kierownik robót- Grzegorz Afanaszak, Prezes BS Witkowo- Adam Rydlewicz, Prezesi miejscowych zakładów pracy, Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo oraz nauczyciele Wychowania Fizycznego Witkowskich szkół.

 

alt

Burmistrz Krzysztof Szkudlarek, w  swojej wypowiedzi powiedział m.in. że to co dla wielu było tylko marzeniem dziś staje się faktem. Gmina Witkowo w ostatnim czasie przykłada dużą wagę do uprawiania sportu. Kilka lat temu wybudowaliśmy pierwszą halę sportową, następnie salę gimnastyczną w Mielżynie, boisko wielofunkcyjne przy ulicy Czerniejewskiej, a następnie Kompleks Boisk Sportowych ?Orlik 2012?. Dodał również, że wysportowane społeczeństwo to zdrowe społeczeństwo, ale do tego wszystkiego niezbędne są dobre warunki i odpowiednio przygotowane obiekty.

alt


Proboszcz Witkowskiej parafii Stanisław Goc dokonał poświęcenia placu budowy oraz Aktu Erekcyjnego, który wcześniej został podpisany przez władze miasta, dyrektorów, Radę Rodziców, uczniów szkół oraz zaproszonych gości. Ceremonii wmurowania aktu erekcyjnego dokonali Burmistrz Krzysztof Szkudlarek, Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Mołodecki, a  nastepnie zaproszeni goście. Słowa uznania jak i gratulacje skierowali do zebranych Piotr Gruszczyński- Senator RP oraz Krzysztof Ostrowski- Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego. Podkreślili wagę uroczystości dla Gminy i Miasta Witkowo pogratulowali władzy samorządowej sprawnych działań w zakresie rozwoju infrastruktury. Do życzeń i gratulacji przyłączyli się również Radni Powiatowi Krystyna Żok oraz Telesfor Gościniak.

alt


Po przemówieniach uczniowie SP Nr 2 i  SP Nr 3 przekazali na ręce Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej kwiaty jako dowód wdzięczności za podjecie inicjatywy budowy hali sportowej. Zakończeniem uroczystości był program artystyczny w  wykonaniu uczniów ze SP Nr 2 i SP Nr 3.

 

 

Gallery

Jesteś tutaj Investments Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hali...